Eylül Sağlık Türkiye'nin En Kapsamlı Sağlık Portalı  

Geri Git   Eylül Sağlık Türkiye'nin En Kapsamlı Sağlık Portalı > >

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 07.Ocak.2019, 21:23
Aysu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Aysu Aysu isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Senior Member
 
Üyelik tarihi: 05.Aralık.2018
Mesajlar: 32,882
Standart Otizmde tedavi yaklaşımları ve aile katılımı

Otizmde tedavi yaklaşımları ve aile katılımı

Otistik çocukların toplumsal yaşama hazırlanmalarında ebeveynlerin, eğitime katılmaları bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle ebeveynlerin gereksinimleri dikkate alındığında; otistik çocuğu olan aileler, kendilerini nelerin beklediğini ve çocuklarının konuşup konuşamayacağını, okula devam edip edemeyeceğini, ne tür güçlüklerle karşılaşacaklarını öğrenmek istemektedirler.
Çocuğun içinde bulunduğu durumun erken ayr?m edilmesi ve tanılanması eğitim süresince izlenerek çocuğun kuvvetli ve zayıf taraflarının ortaya çıkarılması, aileye ve eğitimciye yol göstermektedir. Otistik çocuğun eğitimi, sadece mektep ya da bireysel terapilerle kısıtlı kalmayıp, çocuğun yaşamının her alanında devam etmesi gereken yirmi dört saatlik bir süreçtir.
Bu nedenle ailenin ve çocuğa tanı koyan uzmanların, çocuğu gelişimsel düzeyine müsait bir eğitim programına hızla başlatmasında fayda vardır. Çocuğun BEP’ inin (Bireysel Eğitim Programı) hazırlanmasında ve uygulanmasında ailenin yer alması, eğitimde kullanılan yöntemleri öğrenmesi ve bunları gerektiği durumlarda kullanması çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Ancak eğitim sürecinde BEP’ te belirtilen aile katılımı, seçilen yöntemin uygulanması, becerilerin öğretilmesi gibi koşullar yerine getirilirse, seçilen programdan çocuk daha verimli şekilde yararlanır ve ilerleme kaydedilir.
Otistik çocuklar için birçok eğitim ve tedavi yaklaşımları benimsenmekte, bu yaklaşımları esas saha birçok eğitim yöntemi geliştirilmektedir. Anne-baba ve çocuk arasındaki romantik bağı kuvvetlendirmeyi hedefleyen kucaklaşma terapisi, çevreyi denetim ederek çocuğun davranışlarını değiştirmeyi hedefleyen davranış değiştirme teknikleri, fiziksel egzersiz ve öbek eğitimini esas saha günlük yaşam terapisi, çocuğu işitsel uyarıcılar kullanarak tedavi etmeyi amaçlayan çeşitli tedavi yöntemleri vb. bunlara misal olarak verilebilir.
Dünyada uygulanan başlıca yöntemlere aşağıda ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
TEACCH PROGRAMI

ABD’nin North Carolina Üniversitesi’nden Eric Schopler ve arkadaşları otistik bireyi merkeze saha ve otizmi anlamaya çalışan bir eğitim programı olan TEACCH (Otistik ve Benzer İletişim Güçlüğü Olan Çocuklar İçin Eğitim Programı) Programı’nı geliştirmişlerdir. 2005 yılında kırkıncı yılına ulaşan ve yirmiden çok ülkede uygulanan TEACCH programı, çocuğun ihtiyaçlarına müsait bir ortam oluşturarak kapasitesini en üst düzeyde kullanmasını sağlamayı amaçlamakta, çocuğu cemiyet tarafından normal olarak kabul edilebilir kalıplara sokmaktan çok, çocuğun düşünce şekillerini anlamayı ve çocuğun davranışlarını bu çerçeve içinde değerlendirerek şekillendirmeyi amaçlamaktadır.

Her fert gibi otistik bireylerin de daha iyi olduğu alanlar ve yapmaktan hoşlandığı şeyler vardır. Özellikle bu etkinlikleri yapma eğilimleri daha çok olacaktır. Örneğin sıralama davranışı olan bir çocuk için, yapmasını istediğimiz işleri sıralayan resim veya yazılardan oluşturulmuş bir şema kullanmak, Sarı renge takıntısı olan bir çocuk için ise yapmasını istediğimiz işleri sarı ile işaretlemek bu özelliğinden eğitimsel olarak yararlanmaktır. Yazılara alaka duyan bir çocuk için, öğreteceğimiz kelimeleri “sözel tekrar” yerine yazılı olarak sunmak daha etkili olacaktır. Renkleri eşleştirmeyi, arabaları seven bir çocukla arabalarla çalışmak; bilgisayarı seven bir çocukla bilgisayarda çalışmak daha verimli olacaktır. Burada mühim olan çocuğun hoşlandığı ve hoşlanmadığı oyunları, etkinlikleri, yiyecekleri; iletişiminin arttığı/azaldığı durumları belirleyerek bu özellikleri dezavantajdan avantaja, hatta bir eğitim aracına dönüştürmek Teacch Programı’nın prensiplerinden birisidir.

Teacch Programı’nın amacı, çocuğa evde, okulda, yakın çevrede ve daha sonra boş zaman etkinliklerinde yardımsız bir istikbal hazırlamaktır. Bunun için çocuğun her gelişim alanında yapabildiği, yapamadığı ve kısmen yapabildiği beceriler belirlenmektedir. Düzenli aralıklarla değerlendirme yapılarak, kazanılan beceriler yerine yeni hedef beceriler seçilmelidir. Her çalışmada çocuğa gerektikçe ve gereken miktarda yardım verilmelidir. Yardım giderek azaltılmalı, çocuk beceriyi bağımsız yapabilme düzeyine gelince sonlandırılmalıdır.

Teacch Programı, çocuğu anlamaya çalışırken çocuğunu gözlemleyen ve iyi tanıyan kişiler olarak ailenin görüşlerine de ehemmiyet verir. Bu nedenle eğitimciler eğitim programını oluştururken ailenin dilek ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, onların yaşantısını zorlaştıran davranışları düzeltmeye öncelik verir. Okulda kazanılan becerilerin günlük yaşamda yine edilmesi ve genellenebilmesi aka ölçüde ailenin katılımıyla gerçekleştirilebildiği için de Teacch Programı’nda aile yardımcı terapist olarak eğitimcinin yanında ve eğitimin mühim bir parçası haline gelmektedir.
LOVAAS PROGRAMI
Bu pogram Los Angeles’daki California Üniversitesi psikologlarından Dr. Ivar Lovaas tarafından geliştirilmiştir. Burada her bir davranış öğretilirken, o davranış, onu oluşturan alt davranışlara bölünerek basitleştirilmekte, sözel açıklama ve yönergeler ile hedeflenen davranış kazandırılmaktadır. Bu eğitim yönteminde eğitimcinin önemi büyüktür. Öğrenimde çocuk-eğitimci ilişkisi önemlidir. Bireysel eğitim ile sosyal davranış, taklit, bağımsız oynama becerisi, öz bakım becerileri, dikkat ve dil kullanımı gibi becerilerin arttırılması, hiddet nöbetleri, kendine ve çevresine ziyan verici davranışlar ve yine eden davranışlar da azaltılmaya çalışılmaktadır.

Eğitim programı oluşturulmadan evvel çocuğun performansı belirlenmektedir. Çocuğun performansı doğrultusunda hazırlanan eğitim programında, kazandırılacak davranışlar için ödül, görmezden gelme, biçimlendirme, şekillendirme gibi teknikler kullanılmaktadır. Bu yöntemde otistik özellikleri olan çocuğun belirli bir davranış modelini öğrenmesi için taklit etmeyi de öğrenmesi gerekmektedir.

Normal gelişim gösteren çocuklar öğrendikleri bir davranışı ani çok ortamda yapabilirken (genellerken), otistik çocuklar

öğretilen becerileri farklı ortamlarda sergileyemezler. Otistik çocuğun öğrendiği bir davranışı evde, okulda, serviste ve pek çok farklı ortamda yine etmesi ile olas? olacaktır.

Davranışçı yöntemde, otistik özellikleri olan çocuklarda görülen sorun davranışların azaltılması ile ilgili programlar hazırlanmaktadır. Bu yöntemde, davranışın nedeni kişilerde değil, kişinin çevreyle etkileşiminde görülmektedir. Bu nedenle sorun davranışı azaltmaya çalışılırken öncelikli olarak davranış öncesi, davranış sırası ve sonrası durumların ya da olayların gözlenmesi gerekmektedir. Sorun davranışlar azaltılırken, azaltılmak istenen davranış görmezden gelinerek arttırılmak istenen davranış ise ödüllendirilerek pekiştirilir.

Davranışçı yöntemin amacı, haftada 40 saatlik yoğun eğitimin altı yaşına kadar devam etmesi, otistik özellikleri olan çocukların akranlarıyla beraber kaynaştırma programına devam ederek eğitimini sürdürmesidir.
HANEN PROGRAMI
Bu program çocuklarla en çok zaman geçiren anne ve diğer büyüklerin, dil ve konuşma gecikmesi olan çocukların iletişimi öğrenmelerinde rol almalarını sağlamak üzere hazırlanmıştır. Hanen programı uygulanırken çocuğun öncelikle iletişim düzeyi belirlenmektedir. Çocuğun neleri sevip, neleri sevmediği ve çocuğun öğrenme biçimi tespit edilmektedir (Ezbere, görsel, dokunarak, duyusal). Çocuk hakkında bilgiler kullanılarak amaçlar belirlenmekte ve öğretime başlanmaktadır. Öğretim sırasında bir gaye gerçekleştirilmeden diğer amaca geçilemez.
Hanen Programı’nın 3 esas kuralı bulunmaktadır.

1.KURAL: Çocuğun iletişiminde ?ef olmasına ruhsat verilir. Çocuk, gözlenir, beklenir, dinlenir. Çocukla yüz yüze olunur. Çocuğun ilgileri takip edilir ve ilgisini çekebilecek durumlar yaratılır. İletişim kurulurken; sıra almaya dikkat edilir, iletişimin karşılıklı olmasına dikkat edilir. Etkinliklerde çocuğun sevdiği oyuncaklar kullanılır. Günlük herhangi bir durum, sevilen bir aktiviteye dönüştürülür. Çocuğun İhtiyaçlarının önceden tahmin edilmemesi gerekir. Sosyal rutinler kullanılır.

2.KURAL: Kullanılan dil ve davranışlar çocuğa göre düzenlenir. Ortak dikkat kurulmaya çalışılır. Çocuğun iletişimde sıra alması sağlanır. Dil, çocuğun anlayacağı şekilde uyarlanır.

3.KURAL: İletişime dil ve deneyimler katılır. Nesneler betimlenir, isimlendirilir, mimik ve hareketler kullanılır, yavaş olunur, anahtar kelimeler abartılır. Konuşmaların mevzu, bahis ve içeriği çeşitlendirilir. Çocuğun oyunları zenginleştirilir.

Özetle, son yıllarda dünyada uygulanan otizme ilişkin yöntemler dikkate alındığında; otistik çocuklar için pek çok eğitim, terapi ve tedavi yaklaşımının benimsenmekte ve buna yönelik olarak birçok eğitim yönteminin geliştirilmekte olduğu görülmektedir. İdeal olan program ani çok yöntemin değişik özelliklerini bir araya getirilmesiyle ortaya çıkacaktır. Bu programı kullanmak için, terapistlerin ya da eğitimcilerin, eğitimde kullandıkları tüm yöntemlerle ilgili eğitim almış ve uygulama yapmış olması gerekmektedir.

Aynı zamanda ailenin bu konuda bilgilenmesi, yeni ve var olan yöntemleri takip etmesi, çocuğun eğitiminde mesuliyet alması, doğru programın seçilmesi ve uygulanması açısından mühim olacaktır. Çocukların gösterdiği bireysel farklılıkların ve farklı gelişim hızlarının üzerinde duran, çocuğun müspet özelliklerini göstererek ailenin çocuğu ile çalışma konusunda hevesini arttırmaya çalışan bir eğitim programı ise çocuğa fayda sağlaması yanında ailenin de desteklenmesini ve çocuk ile aile açısından ileriki yaşamlarında ölçülebilir etkiler göstermesini, yaşam kalitelerinin yükselmesini sağlayacaktır.

.ALINTIDIR.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Forum Jump

Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 00:29.

Forum Bilgilendirme Sosyal Medya
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Sitemiz bir " paylaşım " sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabilmektedir. Bu sebepten ötürü, sitemiz üzerinden paylaşılan mesajlar, konular ve resimlerden doğabilecek olan yasal sorumluluklar paylaşan kullanıcıya aittir. Web sitemiz hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. Illegal herhangi bir faaliyet görülmesi durumunda Yöneticilere adresine mail atıldığı taktirde mesaj, konu ya da resim en fazla 24 saat içerisinde silinecektir.

kaçak bahis siteleri yatirim bonusu veren siteler escort istanbul bayan escort canlı bahis siteleri maltepe escort güvenilir bahis siteleri bonus veren siteler deneme bonusu bitcoin Truvabet tipobet giriş Esenyurt escort kaçak iddaa esenyurt escort Ataköy escort Avcılar escort antalya escort bursa escort konya escort escort istanbul celtabet elexbet tv interbahis giriş