Eylül Sağlık Türkiye'nin En Kapsamlı Sağlık Portalı  

Geri Git   Eylül Sağlık Türkiye'nin En Kapsamlı Sağlık Portalı > >

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 07.Ocak.2019, 22:04
Aykut Aykut isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Senior Member
 
Üyelik tarihi: 07.Ocak.2019
Mesajlar: 2,065
Standart Dürtü Kontrol Bozukluklarının Çeşitleri

Dürtü Denetim Bozukluklarının Çeşitleri

İMPULS (DÜRTÜ)KONTROL BOZUKLUĞU


İmpuls denetim bozukluğu, genellikle karşı konulmaz dürtülerin sonucu olarak yapılan,kişinin kendisine veya başkalarına ziyan veren davranışlarla karekterize ruhsal hastalıklar grubuna verilen ortak isimdir. Sınıflandırma tanımlarına göre bu bozukluğun oluşmasında üç ö?e olması gerekir.

1 - Kendine veya başkasına ziyan verebilecek bir impuls veya isteğe direnmekte ma?lup düşmek. Bu impulsa karşı bilinçli direniş olabilir veya olmayabilir,ve vaka için önceden hazırlık yapılmış olması veya olmaması tanıyı etkilemez.

2 - Vaka öncesi giderek artan bir gerginlik olabilir.

3 - Vaka sırasında hoşlanma, be?eni alma gibi bir his vardır. Vaka tamamen benlikle uyumludur. Olayın derhal arkasından bir pişmanlık duygusu olabilir veya olmayabilir. Bu bozuklukların derhal hepsi yüzyılı aşkın bir süreden beri tanımlanmıştır.

Aralıklı Patlayıcı Bozukluk, Kleptomani, Piromani, Patolojik Kumar Oynama, Trikotillomani ve Başka Türlü Adlandırılamayan Dürtü Denetim Bozuklukları olarak sınıflandırılmaktadır.
KLEPTOMANİ - ÇALMA HASTALIĞI

Kleptomani,maddi değeri ve kişisel kullanım ihtiyacı ile bağlantılı olmayarak bir şeyler a??rmak için dayanılmaz ve tekrarlayıcı bir dürtünün eyleme geçmesidir diye tanımlanabilir.


Kleptomaninin yaygınlığı ile ilgili sağlıklı veriler var değildir. Yakalanan dükkan aşırıcıları arasında yapılan çalışmalarda %4-8 arasında kleptomani saptanmış, Goldman 1991’deki derlemesinde bu bulgulardan yola çıkarak cemiyet içinde kleptomani oranının % 0,6 olduğunu öne sürmüştür. Kadınlarda daha çok kleptomani görüldüğüne dair bilgiler mevcuttur.PİROMANİ - YANGIN ÇIKARMA HASTALIĞI

Piromani ender görülen, tanı konması basit olmayan ve üzerinde yeterli çalışma yapılmamış bir psikiyatrik bozukluktur. Piromaninin ender olmasına karşılık,diğer psikiyatrik hastalıkları olanlarda yangın çıkarma oldukça yaygındır. İmpuls denetim bozukluklarının genelinde kullanılan lityum, karbamazepin ve SSRI antidepresanlar bu hastalarda kullanılabilir.


Piromani episodik bir bozukluktur. Genellikle durumsal krizlerle ortaya çıkar, olaya zeka geriliği, alkolizm ve ritualistik davranış paterni eşlik ediyorsa prognoz kötüdür. Hasta olayı terapi seanslarında verbalize fiyat ve çatışmaları iyi işlenebilirse prognoz daha iyi olabilir.
PATOLOJİK KUMAR OYNAMA

Genel erişkin nüfusun yaklaşık % 1-3’ünün patolojik kumar oynama ölçütlerini doldurduğu bildirilmiştir . Bu nispet psikiyatrik hastalar arasında % 6’ya; alkol-madde bağımlılarında %8-25 gibi yüksek düzeylere ulaşmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde aile üyeleri de iç olmak üzere en az 2.5 milyon insanı etkilediği, bu sayının giderek tırmandığı ileri sürülmüştür. Kompulsif kumarbazlığa alkol ve madde bağımlılığı yüksek oranda eşlik etmektedir. Major depresyon, iki uçlu duygudurum bozukluğu, anksiyete bozuklukları, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, narsissistik ve antisosyal başta olmak üzere kişilik bozukluklarının patolojik kumarbazlığa eşlik eden veya bu hastaların yaşam öyküsünde saptanan diğer psikiyatrik bozukluklar olduğu belirtilmiştir.


İlerleyici seyir, aka kayıplara karşın kumar oynama davranışının denetim altına alınamaması, menfi sonuçların göz ardı edilmesi gibi özellikler tanı koydurucudur. Madde bağımlıları gibi patolojik kumarbazlarda, uyarılma isteği ve öforik duruma ulaşma çabası ön plandadır. Benzer şekilde patolojik kumarbazlar tolerans ve çekilme belirtileri de gösterirler. Bu nedenle aynı uyarımı yaşamak için vakit içinde daha çok nakit yatırma, ve kumar oynanmadığı vakit huzursuzluk, yerinde duramama, depresif mizaç, ve yoğunlaşma zorlukları gibi çekilme belirtilerinin varlığı
oldukça tipiktir.


Patolojik kumar oynama tedavisinde en güncel ve ümit vaat eden yaklaşım bilişsel tedavidir. Bu yöntemde denetleme yanılsaması, sihirli inançlar, taraflı değerlendirme, hatalı algılama ve irrasyonel düşünme gibi hatalı kognisyonlara karşı içgörü geliştirmek ve bunları daha iyi ahenk sağlayan (adaptif) şemalarla değiştirmek amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımın en başarılı biçimde uygulandığı “Quebec” programında 1. Kumar hakkında bilgilendirme, 2. Bilişsel yaklaşım , 3. Mesele çözme eğitimi, 4. Sosyal beceri eğitimi ve 5. relaps önleme aşamaları ile çok yüz güldürücü tedavi sonuçları alındığı bildirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu tedavi yaklaşımının daha da yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir. Serotonin art alım inhibitörleri de başarı şansını arttırmaktadır.

İNTERMİTANT EKSPLOSİF (ARALIKLI PATLAYICI ) BOZUKLUK

Yeterince güvenilir veri bulunmamasına karşın aralıklı patlayıcı bozukluğun ender olduğu düşünülmektedir. Erkeklerde kadınlara oranla daha çok görülmektedir. Bu bozukluğun başlangıç yaşıyla ilgili bilgiler sınırlı olmakla birlikte, ergenlik sonu ile üçünçü dekad arasında başladığı düşünülmektedir. Bu ar?za ani başlangıçlı olabilir ve prodromal devre olmaksızın ortaya çıkabilir. Psikoanalitik terapistler impulsif ve agressif davranışların narsissistik yaralayıcı olaylarla tetiklenebileceğini ileri sürerler. Öfke atakları daha çok narsissistik yaralanmayı önleyici biçimde kişilerarası mesafenin korunmasına hizmet eder.


Aralıklı patlayıcı bozuklukla ilgili en yeni ve kapsamlı çalışmalardan birinde 27 kişiyi incenlemiş, bu kişilerin tümü de saldırgan davranışların öncesinde saldırganlık dürtüleri hissettiklerini bildirmişlerdir. Antidepresanlar veya mizaç düzenleyicilerin yararlı olduğu düşünülmektedir. Karbamazepinin bazı olgularda yararlı olduğuna ilişkin çok sayıda yayın vardır. Anksiyolik ilaçlar saldırganlık öncesinde yaşantılanan gerginlikle başa çıkmak için yararlı olabilir. SSRI'ların mizaç bozukluklarıyla pek çok ortak özellik içeren aralıklı patlayıcı ar?za tedavisinde de etkin olabileceği bildirilmiştir.
TRİKOTİLOMANİ - SAÇ KOPARMA HASTALIĞI

Trikotilomani impuls denetim bozuklukları içerisinde yer saha kronik saç koparma hastalığıdır. Obsesif kompulsif bozuklukla benzerliklerinden dolayı obsesif kompulsif spektrum bozukluklarından birisi olarakta değerlendirilmiştir. Trikotilomaninin temel öğesi bir kişinin saçlarını kellik yapacak düzeyde koparmasıdır. Saçı koparmadan evvel veya hasta koparmaya karşı direnme çabasını göstermekteyse bir gerilim yaşantılanmaktadır. Davranış esnasında haz, doyum ve rahatlama oluşmalıdır. Genellikle ergenlik döneminde başlar. Ergenlik döneminde kadınlarda erkeklerden 5-10 kat çok görülürken daha sonra erken erişkinlikte kadın ve erkek arasında eşit oranda görülür. Çocuklarda tırnak yeme, parmak emme, burun karıştırma, masturbasyon, mektep sorunları ve fena arkadaş ilişkileri eşlik eder. II. eksen de komorbiditeyi araştıran çalışmalarda yapılmıştır. Schlosser ve arkadaşları obsesif kompulsif ', şizoid , borderline , kaçıngan , tepkisiz agresif  ve kendini yeren kişilik bozukluklarının  düzeyinde trikotilomanili hastalarda görüldüğünü bildirmişlerdir. Aile çalışmaları trikotilomani olgularının birinci radde akrabalarında saç koparma ve obsesif kompulsif ar?za olarak artış saptamışlardır.


Trikotilomaninin temel klinik özelliği saç, kaş, kirpik koparmadır. Daha az olarak sakal, bıyık ve diğer gövde kılları da koparılabilir. Hastaların u’i saçını, S’ü kirpik, B’i kaşını koparırken, %8 çocukların saç veya kaşını, %3’üde eşi veya başkalarının saçını koparmaktadır. Beyazlaşmış saçları koparmak daha aka haz verirken hastaların sadece (’i koparma esnasında acı duyduklarını anlat?m etmiştir.

Değişik antidepresan, mizaç düzenleyiciler ve antipsikotikler belirtilerin iyileştirilmesinde etkili bulunmuştur. Psikoterapiler de tek başlarına bile oldukça etkilidir.
KOMPULSİF ALIŞVERİŞ YAPMA

Kompulsif alışveriş yapma, gerilimin rahatlaması veya doyumla sonuçlanan karşı konulamaz alışveriş dürtüsüdür. Amerikan psikiyatri birliğinin tanısal değerlendirme sınıflamasında yer almamakla birlikte giderek dikkat çeken bir bozukluktur. Kompulsif alma ölçeği kullanılarak yapılan çalışmalarda, ABD’de yaygınlığı %1.8-8.1 arasında bulunmuştur. Başlama yaşı 18-30 arasında değişmektedir.


Kompulsif alışveriş yapmanın nedenleri bilinmemektedir. Kalıcı bir iç self-imge yokluğunda bireyler noksan iç düzenlerini bütünlemek için dış kaynaklara yöneldikleri ya da kompulsif alışveriş yapıcı kadınlarda bu tablonun kastrasyonla bağlantılı anksiyetelerine tepki olarak oluştuğu ileri sürülmüştür. Kıyafet, mücevher, ayakkabı ve makyaj malzemeleri en sık alınan maddelerdir. Genelde aka ve pahalı değildirler. Miktar olarak çok alındıkları için mesele çıkarırlar. Alışveriş davranışı satıcıyla müspet karşılıklı etkileşimi arttırmaktadır. Alışveriş güdülemesi maddelere sahip olmaktansa müspet etkileşimi sürdürme ve öz güveni arttırıcı hedeflerine yöneliktir. Kompulsif olarak alınan şeyler başkaları ve kişinin kendisiyle ilgili imajı arttırmak için kullanılmaktadır.


Değişik antidepresan, antipsikotik ve mizaç düzenleyici ilaçlardan kısmi düzelmeler saptanmıştır. Psikoterapötik yaklaşımlar yararlı olmaktadır.

Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Forum Jump

Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:42.

Forum Bilgilendirme Sosyal Medya
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Sitemiz bir " paylaşım " sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabilmektedir. Bu sebepten ötürü, sitemiz üzerinden paylaşılan mesajlar, konular ve resimlerden doğabilecek olan yasal sorumluluklar paylaşan kullanıcıya aittir. Web sitemiz hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. Illegal herhangi bir faaliyet görülmesi durumunda Yöneticilere adresine mail atıldığı taktirde mesaj, konu ya da resim en fazla 24 saat içerisinde silinecektir.

kaçak bahis siteleri yatirim bonusu veren siteler escort istanbul bayan escort tipobet giriş Esenyurt escort esenyurt escort Ataköy escort Avcılar escort escort istanbul celtabet elexbet tv interbahis giriş bedava bonus veren siteler Taraftar tv buca escort bahis firmaları Jasminbet Beylikdüzü Escort teslabahis klasbahis giriş halkalı escort bahçeşehir escort şirinevler escort izmir escort istanbul escort konya escort altyazılı porno sex hikaye sex hikaye